Asmens duomenų apsauga

UAB Robelita patvirtina, kad informacija ir asmens duomenys,  kuriuos Jūs pateikėte užsakant prekes interneto parduotuvėje www.robelita.lt renkami, tvarkomi ir saugomi laikantis Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.

Jums įsigijus prekę iš „www.robelita.lt“ elektroninės parduotuvės, sudarome pirkimo-pardavimo sutartį, o jos įgyvendinimui reikalinga minimali informacija yra Jūsų vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus, adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti.

Pateikdami savo duomenis Jūs sutinkate, kad duomenys bus tvarkomi ir saugomi tol, kol bus aktualus aukščiau nurodytas duomenų tvarkymo tikslas, o atitinkamų įstatymų numatytais atvejais po pirminio tvarkymo tol, kol bus reikalinga.

Surinkti duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus  buhalterijos įmonei, sąskaitoms išrasyti ir saugoti buhalterijos informaciją pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.